Valsen har sitt ursprung i dagens Österrike och södra Tyskland. Tidigare danser liknande valsen har funnits sedan 1500-talet, men det var runt år 1750 i Bayern, Tyrol och Steiermark som bönderna började dansa den vals vi känner till idag. En långsammare form av vals, kallad Ländler, var samtidigt populär i Böhmen, Bayern och Österrike, och den spred sig från landsorten in till städernas förorter. I överklassen dansade man under 1700-talet fortfarante menuett, och valsen ansågs oanständig eftersom man dansade så nära intill varandra. Men redan under den här tiden skulle adelsmän som var uttråkade slinka iväg från överklassbalerna för att dansa med sina tjänare.

Valsen blev modern i Wien under 1780-talet, och skulle komma att spridas världen över. Flera olika stilar utvecklades i olika länder, till exempel amerikansk vals och bostonvals. En av de mest kända varianterna av vals är wienervals, som dansas i ett snabbare tempo än vanlig vals. Idag ingår wienervalsen och den så kallade engelska valsen i den samling av danser som brukar kalas tiodans. Den engelska valsen är en långsam vals, och uppstod efter att valsen introducerats i England år 1815. Den blev populär efter att den rekommenderats av den ryska ambassadörens fru, Dorothea Lieven. Det gjorde till exempel att dansen tilläts på den mest exklusiva klubben i London, ”Almack’s”. Detta trots att Oxford English Dictionary så sent som 1825 fortfarande beskrev valsen som ”riotous and indecent”.Vals 2

Den engelska valsen kom till Sverige på 1920-talet, men traditionell vals hade redan dansats här sedan mitten av 1800-talet. Valsen har fått en traditionell roll som den inledande dansen på bröllop, men dansas även inom andra sammanhang, som folkdans och tävlingsdans.

Vals dansas i tretakt, varför man måste dansa sex steg innan man kan använda samma steg igen, vilket i musiken motsvaras av två takter. Musiken brukar delas in i fraser om 16 takter. Vals i sin grundform är relativt lätt att lära sig, vilket sannolikt bidrog till att dansen spreds så fort över kontinenten. Idag finns, förutom de nationella varianter av valsen som redan nämnts, även skandinavisk vals, kubansk vals, peruansk vals, mexikansk vals, vals musette och en rad andra versioner av valsen. Efter att man lärt sig grunderna finns det med andra ord mycket kvar att lära sig.