Dans förknippar vi kanske framför allt till pardans på ett bröllop eller en sen kväll på nattklubb. Det finns dock en seriösare form av dans som är till för vinnarskallarna: tävlingsdans. Det är en sport som låter dansarna tävla mot varandra inför domare, som därefter avgör vilket par som är utövar dansen på bästa sätt. Danssporten är därmed en bedömningssport så till vida att det inte finns några fasta regler att ta hänsyn till. Istället är det en samlad bedömning av domarna där hänsyn tas till estetik i allmänhet. Det gör att domarnas roll i sporten är stor och omdömena kan skilja kraftigt från olika håll när det gäller samma dans.

Danssporten sker i par, där en kille och en tjej dansar med varandra i olika grenar. Det finns totalt tio olika dansformer. Standarddanserna är de äldsta och vanligaste, och här ingår modern vals, slowfox, quickstep, tango och wienervals. Sedan finns det influenser från Latinamerika, där vi har hämtat danserna cha-cha-cha, jive, pasodoble, rumba och samba. Dessa tio danser utgör en sorts grund för alla deltagare i danssport, och dansarna väljer själva om de vill ställa upp i en, flera eller alla grenar. Danserna har mycket gemensamt med varandra, men de har också en hel del som skiljer dem åt. Exempelvis finns det stora skillnader i rytm och stil.Tävlingsdans 2

Tävlingsdans är en relativt ny sport, och det dröjde fram till 1997 innan den fick samma status som andra sporter av IOK (Internationella olympiska kommittén). Dansens företrädare har under en längre tid pratat om att försöka få in dansen på OS-programmet, men de har ännu inte lyckats med det. Det skulle i så fall bli till sommar-OS. Många andra bedömningssporter med estetik som främsta mål, som konståkning, finns med i OS, så många bedömare menar att dansens närvaro i OS i framtiden inte alls ska vara någon omöjlighet. Däremot kan det vara svårt att lösa det inom de närmsta åren eftersom många sporter slåss om att få bli en del av det olympiska etablissemanget.

Dans handlar inte bara om att vinna. Här finns det också många andra faktorer inblandade som gör att många lockas till tävlingsdans. En viktig aspekt av dansen är gemenskapen, där det finns en stor förväntan på att alla ska uppträda respektfullt och gentlemannamässigt mot varandra. En annan viktig del är estetiken. Att ha rätt kläder och styling är en faktor som inte ska underskattas. Det är en god idé att ha både luftiga och vackra kläder när du tränar så att du kan röra dig rätt, många dansare använder masai kläder till exempel.