Tangon utvecklades under 1800-talet i de fattiga immigrantkvarteren runt Buenos Aires och Montevideo, som också är känt som Río de la Plata-området och som utgör den naturliga gränsen mellan Argentina och Uruguay. Musiken som man dansade till var en blandning av många olika europeiska musikstilar, medan dansen tros ha hämtat inspiration från candombe, en ceremoni med musik och dans som kom från de före detta slavarna. Ordet ”tango” som benämning på dansen tros ha använts för första gången under 1890-talet. Namnet kommer möjligen från det latinska ordet tangere som betyder ’att röra’.

I början av 1900-talet började dansare och orkestrar från Argentina att resa runt i Europa, och detta skulle snabbt sprida tangons popularitet. Framförallt i Paris uppstod en ren tangohysteri, och denna skulle senare sprida sig till London, Berlin och, mot slutet av 1913, även New York och Finland. I Finland fick tangon fäste, och den finska tangon är mycket populär där än idag. Från början var alla de tangostilar som dansades i Europa och USA mycket olika den argentinska tangon, men under de senaste tio åren har denna ursprungliga tango återigen blivit populär.Tango 1

Även i Argentina skulle tangon uppleva upp- och nergångar. Efter att Hipólito Yrigoyens regering omstörtats år 1930, infördes restriktioner som gjorde att tangon nästan föll i glömska och inte längre dansades. I och med att Juan Perón kom till makten skulle dock tangon bli en symbol för nationell stolthet i Argentina, och således blev dansen högsta mode. År 2009 gick Argentina och Uruguay ihop för att tillsammans föreslå för Unesco att tangon skulle klassas som kulturarv av globalt värde, vilket Unesco godkände. Tangon har således skydd som globalt världsarv.

I Sverige idag lever tangon framförallt kvar som ballroomdans. Inom tiodansen dansas dock en något annorlunda variant av tango än den ursprungliga argentinska. Tango dansas i tiodans inom den halvan som kallas standarddans, och man strävar efter att dansa en tango som är explosiv, dynamisk och snabb. Till skillnad från traditionell tango, där dansarna har formen av ett A, sitter dansarna i tiodanstango mer ihop i formen av ett X. Detta eftersom de sitter tätt ihop vid lår, höfter, midja och bröst, men lutar så långt ifrån varandra som de kan vid huvud och ben.

Om du vill lära dig mer om tangon och dess historia, och se tango dansas, kan du se en dokumentärfilm om dansen. Med ett kanalpaket från Canal Digital får du tillgång till en mängd tv-kanaler, och kan se flera olika dokumentärer om dans och historia.